Coronamaatregelen

De AFN volgt de coronamaatregelen vanuit het NOC*NCF.

Coronamaatregelen

Foto’s nemen van aikido is leuk, maar er zijn ook nadelen. Daarom heeft de AFN spelregels opgesteld voor beeldopnamen en -materiaal.

De volgende regels zijn van toepassing ten aanzien van gebruik en verspreiding van beeldmateriaal:
Bij alle aikido-aangelegenheden:
  1. Opnamen hebben toestemming nodig van de betreffende docent of examinator;
  2. Opnamen mogen niet storend zijn voor de voortgang van de les of examen;
  3. Mensen die dat niet willen, mogen niet in beeld komen.
Bij formele AFN-aangelegenheden (demo’s, stages, examens, zomerschool):
  1. Opnamen hebben de toestemming nodig van de Technische Commissie (TC);
  2. Opnamen zijn in principe voor alle dojohouders toegankelijk;
  3. Externe verspreiding, via social media of anderszins, mag alleen gebeuren na screening en toestemming van de TC;
  4. Om praktische redenen kan de TC in bovengenoemde gevallen worden vertegenwoordigd door John Goverts of Piet Lagerwaard.

 

Vastgesteld door het AFN-bestuur op 10 september 2017