AFN Exameneisen - 3e kyu

Speciale aandacht voor: zelfde als 4e Kyu, Ryu-no-keiko, meer vrije val.
Alle technieken zowel OMOTE als URA uitvoeren, tenzij anders vermeld.

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T ushiro ryote-dori tenkan-ho
T & H gyaku-hanmi katate-dori yonkyo
T & H gyaku-hanmi katate-dori udekime-nage
T gyaku-hanmi katate-dori kote-gaeshi (jodan, chudan, gedan)
T kata-dori sankyo
T kata-dori yonkyo
T morote-dori nikyo (2 manieren)
T shomen-uchi gokyo (alleen Ura)
T shomen-uchi uchikaiten-sankyo
T shomen-uchi uchikaiten-kokyu-nage
T shomen-uchi udekime-nage
T shomen-uchi sumiotoshi
T yokomen-uchi sotokaiten-nage
T yokomen-uchi uchikaiten-nage
T chudan-tsuki ikkyo
T chudan-tsuki nikyo
T jodan-tsuki ikkyo
T ushiro ryote-dori ikkyo
T ushiro ryote-dori shiho-nage
T ushiro katate-dori kubi-shime ikkyo