Werkvormen - 5e kyu AFN

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T gyaku-hanmi katate-dori: taisabaki met partner: irimi, tenkan, sokumen
T & S gyaku-hanmi katate-dori ikkyo
T & S gyaku-hanmi katate-dori nikyo
T ai-hanmi katate-dori shiho-nage
T ai-hanmi katate-dori irimi-nage (alleen Ura)
T gyaku-hanmi katate-dori soto-kaiten-nage
T gyaku-hanmi katate-dori uchi-kaiten-nage
S kata-dori ikkyo
T kata-dori ikkyo
T kata-dori nikyo
T ryote-dori shiho-nage
T ryote-dori ikkyo
T & S shomen-uchi ikkyo
T & S shomen-uchi nikyo
T yokomen-uchi ikkyo
T yokomen-uchi nikyo
T yokomen-uchi shiho-nage
T yokomen-uchi irimi-nage (twee manieren)