Ernesto Ladavas shihan

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ernesto Ladavas shihan. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het aikido in Nederland, niet in het minst door zijn rol in de Culturele Aikido Bond Nederland (CABN).

De band tussen de CABN en de Aikido Federatie Nederland (AFN) gaat lang terug in de geschiedenis en vindt zijn oorsprong in de band tussen Ernesto en Trudeke Sterringa, die elkaar als collega’s kenden al voordat aikido voor elk van hen in beeld was. 

Ernesto heeft Trudeke in contact gebracht met aikido en daarmee ook direct met haar levenspartner John Goverts shihan. Naast Ernesto’s grote bijdrage aan het aikido zijn wij hem daar tot op de huidige dag uitermate dankbaar voor. Piet Lagerwaard shihan was vanaf dat moment als trainingsmaatje van alle drie al getuige van deze groeiende liefde.

Velen van ons binnen de AFN hebben bij Ernesto getraind, aan stages bij hem deelgenomen of hem als gastheer of examinator bij LMA examens in zijn dojo in Dordrecht getroffen. In 2019 vierden Ernesto en Trudeke nog gezamenlijk hun 40-jarige aikido jubileum in Waraku, Ernesto’s dojo in Dordrecht. 

De herinneringen aan Ernesto spreken van warmte en vriendschap. Zijn aikido zal voortleven in het aikido van zijn leerlingen die zelf als sensei op de mat staan.

Wij wensen iedereen die hem lief had, gekend heeft of met hem getraind heeft veel sterkte met dit grote verlies.

Namens de Aikido Federatie Nederland,

Gertjan Boks
Voorzitter

Waraku dojo, augustus 2019