Op zaterdag 11 maart 2023 werd in Bebington, Verenigd Koninkrijk, onder de rook van Liverpool een herdenkingsdienst gehouden voor Terry Ezra shihan, 7e dan, die op 28 december 2022 is overleden. Ezra sensei was de belangrijkste leraar van Piet Lagerwaard shihan en John Goverts shihan en was decennialang richtinggevend voor het aikido binnen de Aikido Federatie Nederland (AFN).

Tot aan het begin van de Covid periode was Ezra sensei meerdere keren per jaar in Nederland voor het geven van stages en het geven van les op de AFN Zomerschool. Verschillende docenten en leerlingen uit Nederland waren minstens één keer per jaar op bezoek in de Komyokan dojo van Ezra sensei. De persoonlijke banden die in de loop van de jaren gesmeed werden, zijn daarmee eigenlijk familiebanden geworden.

Het afscheid zaterdag werd daarmee zoals het afscheid van een familielid. John Goverts shihan vergeleek Ezra sensei eerder dit jaar met een oudere broer, die steun en advies geeft, maar die het ook leuk vindt om anderen voor de gek te houden.

De naaste aikidofamilie van Ezra sensei was verzameld in Christ Church in Bebington. De dienst kon via een livestream gevolgd worden door Ezra sensei’s leerlingen en vrienden in o.a. Costa Rica, Colombia, Rusland en Nederland die niet bij de dienst aanwezig konden zijn. De livestream kan hier teruggekeken worden.

Jeremy Garmson, 6e dan en directe leerling van Ezra sensei in de Komyokan Dojo, sprak in nagedachtenis van Ezra sensei deze grafrede (eulogy) uit.

Na de dienst werden herinneringen en vooral veel anekdotes vertelt over Ezra sensei. Naast de zeer breed gedeelde bewondering voor Ezra sensei’s aikido bleken ook vooral zijn practical jokes, waarbij weinigen gespaard bleven, een onuitwisbare indruk te hebben gemaakt.

Op zondag 12 maart 2023 werd een herdenkingsstage gehouden in een sporthal in Bebington; de Komyokan dojo zou de bijna 70 aikidoka niet hebben kunnen herbergen. Lessen werden gegeven door Jeremy Garmson (6e dan), Stella Stevenson (6e dan), Piet Lagerwaard (6e dan, shihan) en Nick Waites (6e dan, shihan). Allemaal zijn het directe leerlingen van Ezra sensei. Jeremy sensei en Stella sensei zijn nu operationeel en aikido-technisch verantwoordelijk voor het voortzetten van de Komyokan dojo en mede voor de Komyokan Aikido Association die Ezra sensei opgericht heeft.

Tijdens de herdenkingsstage werd ook een aantal dan-certificaten uitgereikt. Eén daarvan was het godan (5e dan) certificaat voor Luis Mario Norena Salazar uit Costa Rica, die met één van zijn leerlingen, Fernando Ng, die tegelijkertijd zijn 3e dan certificaat mocht ontvangen, overgekomen was naar Engeland.

Vanuit Nederland was het AFN bestuur tijdens de dienst en stage vertegenwoordigd door Piet Lagerwaard shihan, Cathrien de Pater, Philippe Notenboom, Jeroen Matser en Gertjan Boks.

Op 3 en 4 juni 2023 wordt in Utrecht een herdenkingsstage gehouden worden voor onder andere alle Nederlandse leerlingen, vrienden en bekenden van Ezra sensei. De lessen zullen dan verzorgd worden door Jeremy Garmson (6e dan), Stella Stevenson (6e dan), Nick Waites (6e dan shihan), John Goverts (6e dan shihan) en Piet Lagerwaard (6e dan shihan).

Wij hopen jullie daar allemaal te mogen begroeten.