Met groot verdriet en een diep gevoeld respect en medeleven hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze leraar Terry Ezra shihan, 7e dan aikikai aikido, op 28 december 2022. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, zijn familie, zijn geliefden en zijn studenten.

With great sadness and the deepest feelings of respect and sympathy we learned that our teacher Terry Ezra Shihan, 7th Dan aikikai aikido passed away on December 28th, 2022. Our thoughts are with his wife, his family, his loved ones and his students.

Namens de technische commissie en het bestuur van de AFN,

Piet Lagerwaard shihan

John Goverts shihan

Gertjan Boks, voorzitter